- EINDE VAN DE GEMEESCHAP VAN GOEDEREN

Nieuwsbrief | 2016 | Mei

Op 19 april 2016 is in de Tweede Kamer het wetvoorstel aangenomen dat een einde moet maken aan de wettelijke gemeenschap van goederen bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Als hierna gesproken wordt over echtgenoten, worden hieronder ook begrepen geregistreerde partners, hetzelfde geldt voor huwelijk en geregistreerd partnerschap.
Het nieuwe wettelijke basisstelsel wordt een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen dat, wat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven, wordt gemeenschappelijk.

 Na het ingaan van de wet vallen de volgende goederen niet meer in de huwelijksgemeenschap:
-      erfenissen en schenkingen;
-      alles wat echtgenoten vóór het aangaan van het huwelijk aan goederen en schulden privé reeds hadden.
Hetgeen echtgenoten vóór het aangaan van het huwelijk al gemeenschappelijk hadden (zowel goederen als schulden), valt ook in huwelijksgemeenschap.
Echter als echtgenoten vóór het huwelijk voor ongelijke delen waren gerechtigd in goederen en schulden, verandert dit door het aangaan van het huwelijk in een huwelijksgemeenschap voor gelijke delen.

Na de invoering van dit nieuwe basisstelsel hebben echtgenoten verschillende soorten vermogen. Dat betekent dat meer dan voorheen het belangrijk is dat beide echtgenoten een behoorlijke boekhouding voeren van deze verschillende vermogens.

Uiteraard is het mogelijk om van dit basisstelsel af te wijken door vóór het aangaan van het huwelijk huwelijksvoorwaarden op te maken.
Bij deze huwelijksvoorwaarden kan dus een volledige gemeenschap van goederen worden ingevoerd, maar ook volledige uitsluiting van elke gemeenschap van goederen.
Ook kan bij huwelijksvoorwaarden voorkomen worden dat door het aangaan van een huwelijk de ongelijke deelgerechtigdheid van de echtgenoten in gemeenschappelijke goederen wijzigt.

Thans geldt dat hetgeen voor het huwelijk privé is verkregen door een echtgenoot alleen kan worden bewezen doordat het vermeld staat op de staat van aanbrengst, die behoort bij de huwelijksvoorwaarden.
Deze zware eis komt in de nieuwe wet te vervallen, omdat bij geen huwelijksvoorwaarden die eis ook niet geldt.
Na de wetswijziging loopt Nederland hierdoor minder uit de pas met de omringende landen.
Aangezien mensen, die gehuwd zijn vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, blijven vallen onder de thans bestaande wet, zal de gemeenschap van goederen zoals we die thans kennen nog lang van toepassing zijn.