- DE NOTARISTELEFOON

Nieuwsbrief | 2014 | Juni

Sinds vijftien jaar maak ik deel uit van het vrijwilligersteam dat dagelijks de Notaristelefoon bemenst. De Notaristelefoon is opgericht door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De vrijwilligers zijn (oud-)notarissen en kandidaat-notarissen met jarenlange praktijkervaring en uitgebreide kennis over alle notariële zaken.
De Notaristelefoon is oorspronkelijk opgericht voor die mensen, die eenvoudige vragen hadden op notarieel gebied en waarvoor een drempel bestaat om rechtstreeks een notariskantoor te benaderen.

Jaarlijks maken ongeveer 12.000 mensen gebruik van deze servicelijn. Niet alleen wil de KNB zo de consument voorlichten maar ook de gang naar een notariskantoor makkelijker maken.
In de loop der jaren zijn de consumenten, die gebruik maken van deze dienst, en de vragen duidelijk veranderd.
In de beginperiode werden tamelijk algemene vragen gesteld. “Ik wil gaan samenwonen en ik koop samen met mijn partner een huis. Wat moet ik regelen, waar moet ik aan denken?” Een dergelijke vraag werd dan beantwoord met het toezenden van een brochure over het opmaken van een samenlevingsovereenkomst.
Dit soort vragen komt nauwelijks meer voor. De consument weet steeds beter op het internet allerlei informatie te vergaren. Brochures worden dan ook door de mensen van de Notaristelefoon in principe niet meer toegezonden. Wel wordt regelmatig verwezen naar de website waar de gevraagde gegevens te vinden zijn http://www.notaris.nl/overzicht-brochures. Uiteraard worden wel nog brochures opgestuurd naar oudere mensen en/of mensen zonder computer.

Ook wordt de Notaristelefoon geraadpleegd om te achterhalen wie de opvolger is van een bepaalde notaris, die in het verleden voor de consument een akte heeft gemaakt, waarvan de consument geen afschrift meer heeft en die een nieuw afschrift wil opvragen bij zijn opvolger.
Soms heeft iemand een vraag over buitenlands recht of heeft iemand een buitenlandse notaris nodig. De Europese Gids van Notarissen is te vinden op http://www.notaries-directory.eu/. In deze gids staan ondermeer Nederlandse notarissen die een andere Europese taal spreken en vaak ook affiniteit met het betreffende buitenlandse rechtsstelsel hebben. Ook staan hierin buitenlandse notarissen, die Nederlands spreken.

Het gebeurt dat mensen een notaris hebben ingeschakeld en de Notaristelefoon gebruiken voor een “second opinion”. De mensen van de Notaristelefoon zullen dan terughoudend zijn, omdat hij of zij niet alle details van het dossier kent en zal terugverwijzen naar de behandelende notaris.
Heeft men een klacht over een notaris dan wordt doorverwezen naar de speciaal per 1 maart 2013 opgerichte Geschillencommissie Notariaat.

Tegenwoordig worden heel veel vragen gesteld over de afwikkeling van nalatenschappen. Men is bang zelf aansprakelijk te worden gesteld voor schulden, zeker wanneer tot de nalatenschap een huis behoort met een flinke hypotheekschuld. Soms weet men niet welke schulden er zijn. Soms weet men dat er meer schulden zijn dan baten, maar is de vraag wat mag ik wel en wat mag ik niet doen. Hoe voorkom ik dat ik zelf aansprakelijk word? Wat is het gevolg als ik de nalatenschap verwerp en hoe moet dat?
Verreweg de meeste vragen gaan tegenwoordig over het beneficiair aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap.

Ondanks de toegenomen mondigheid van de consument, is de Notaristelefoon, die in voorkomende gevallen voor specifieke notariële vragen ook ingeschakeld wordt door het Juridisch Loket, een nuttige service.
De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur telefoon 0900 3469393 (€ 0,80 per minuut).