- FINANCIËLE BESCHERMING OUDEREN

Nieuwsbrief | 2013 | Juni

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het project “Ouderen in veilige handen” gestart, dat iets tegen het misbruik van ouderen moet doen.
Een voorbeeld:
Een nicht komt regelmatig bij haar tante op bezoek en doet voor tante de boodschappen met de bankpas van tante. Tante is hier heel blij mee totdat tante aanmaningen krijgt omdat zij betalingsachterstanden zou hebben. Volgens tante kan dat niet, alle betalingen worden automatisch van de bank afgeschreven. Het blijkt dat de nicht niet alleen boodschappen deed voor tante maar ook voor zichzelf. De rekening van tante was leeggehaald!
Naast het doen van eigen boodschappen, spelen er ook andere zaken, zoals het wegnemen van geld, diefstal en verkoop van waardevolle spullen, het financieel kort houden van ouderen, het op slinkse wijze verkrijgen van een volmacht en het afdwingen van een testamentswijziging.
Het doel van het project van WVS is naast het geven van voorlichting om alle instanties, die met ouderen in contact komen, zoals notarissen, woningcorporaties, politie, huisartsen, banken en zorginstellingen, de tekenen van misbruik te leren herkennen. Het notariaat heeft zich hierbij aangesloten.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is ervan overtuigt dat de notaris uitermate geschikt is om zich over het financieel welzijn van ouderen te bekommeren. De notaris kan hier zijn maatschappelijk taak in de samenleving laten zien.
Naar aanleiding hiervan is in september 2012 de werkgroep “Financiële bescherming ouderen” gestart.
De notaris zal nog beter moeten leren signalen van misbruik te herkennen. Als iemand meegaat naar de notaris en al te zeer aandringt op het aan hem/haar verlenen van een volmacht, kan dat een teken zijn. Notarissen gaan speciaal getraind worden op het beter herkennen van deze signalen.
De notaris heeft ook zelf instrumenten in handen om misbruik tegen te gaan.
Je kunt een volmacht laten geven aan een persoon met de notaris (of een andere vertrouwenspersoon) als toezichthouder. De gevolmachtigde moet dan een of twee keer per jaar verslag uit brengen aan de notaris (of andere vertrouwenspersoon) en als het niet goed gaat kan de volmacht worden ingetrokken.
De notaris kan ook zelf als een vertrouwenspersoon optreden, die een paar keer per jaar contact opneemt om vragen te beantwoorden en zo zorgen weg te nemen. De notaris moet weer dichter bij de mensen staan, zoals vroeger gold voor de “dorpsnotaris”.
Voorts is er de mogelijkheid een wilsbeschikking (het levenstestament) te maken voor wanneer men niet meer wilsbekwaam is. Dit kan voorzien zijn van een medische verklaring.
In veel landen om ons heen wordt al jaren gebruik gemaakt van een levenstestament. In Canada heeft 30% van de bevolking al een levenstestament (the living will).
In een aantal door VWS bepaalde gemeenten in Nederland gaat dit jaar een proef draaien om op elkaar ingespeeld te raken bij het herkennen van signalen van misbruik van ouderen en het aan elkaar doorgeven van deze signalen.
Alle betrokken partijen dienen zodanig op elkaar ingespeeld te raken dat niemand het meer aandurft ouderen te plukken, omdat hij weet dat hij tegen de lamp zal lopen.
Ook in Voorschoten kunnen ouderen terecht bij een notaris die al tientallen jaren ervaring heeft in het regelen van financiën van en voor ouderen.