- BELASTINGPLAN 2013

Nieuwsbrief | 2013 | Februari

Ook dit jaar begint met een aantal fiscale wijzigingen.
Hieronder volgt een greep uit deze wijzigingen met betrekking tot de overdrachtsbelasting, de schenkbelasting en inkomstenbelasting.

De overdrachtsbelasting:
De overdracht van een onroerende zaak binnen zes maanden na een eerdere overdracht is vrijgesteld van overdrachtsbelasting voorzover het gaat over dezelfde waarde.
Voorbeeld: Iemand koopt een huis op 1 januari voor € 150.000 en verkoopt hetzelfde huis weer door op 1 april voor € 200.000. De koper betaalt in januari
2% x € 150.000 = € 3.000 aan overdrachtsbelasting. De koper betaalt in april
2% x € 50.000 = € 1.000 aan overdrachtsbelasting.
De termijn van zes maanden voor deze vrijstelling is per 1 januari 2013 tijdelijk verhoogd naar 36 maanden indien de eerdere koop heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2012 en 31 december 2014.

Vanaf 1 januari 2013 geldt het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% voor woningen ook voor aanhorigheden, die tot een woning behoren of gaan behoren zoals een tuin, garage of schuur. Voorheen gold dit alleen als de aanhorigheden tegelijk met de woning werden aangekocht. Vanaf 1 januari geldt het lagere tarief ook als een tuin of garage later wordt verkregen onder de voorwaarde dat de tuin of garage niet in gebruik mag zijn bij een ander dan de eigenaar van de woning.

De schenkbelasting:
De leeftijdsgrens voor de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor een schenking van een ouder aan een kind (ook wel bekend als: de jubelschenking) is per 1 januari 2013 verhoogd van 35 jaar naar 40 jaar.
In plaats van het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.141 (2013) mag een ouder een maal een hogere schenking doen van € 24.676 (2013) aan een kind ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar.
Is deze schenking voor de aankoop van een eigen woning van het kind of voor een dure studie dan is de vrijstelling nog hoger en bedraagt € 51.407. Er is nog een overgangsregeling van toepassing voor de extra verhoging wanneer een kind al eerder vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft ontvangen. Wanneer het kind nog geen 40 jaar is, geldt alsnog de vrijstelling bij de aankoop van de eigen woning voor een bedrag van € 26.732.

De inkomstenbelasting:
Voor de eigenwoningschuld, die na 31 december 2012 is ontstaan, geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de schuld in maximaal 30 jaar ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.
Uitgezonderd zijn:

Van kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, die na 31 december 2012 zijn aangegaan ook al dienen zij voor de aflossing van de hypotheekschuld op de eigen woning, wordt de waarde voor inkomstenbelasting in box 3 belast.

Heeft men de eigen woning verkocht en kon hiermee de hypotheekschuld niet helemaal worden afgelost, dan is de restschuld nog 10 jaar lang aftrekbaar in box 1, wanneer die restschuld is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.