- VRIJSTELLING ERFBELASTING VOOR MANTELZORGER

Nieuwsbrief | 2012 | September

Bij de laatste wijziging van de Successiewet in 2010 is een tegemoetkoming in de wet verdwenen voor kinderen, die inwonen bij hun ouder(s) en met hen een gezamenlijke huishouding voeren.
Vóór 2010 konden deze kinderen, wanneer zij een erfenis ontvingen van hun ouder, voor de erfbelasting een beroep doen op de grote vrijstelling, die van toepassing was voor een echtgenoot.
De voorwaarden om destijds in aanmerking te komen voor deze vrijstelling waren:

Om enigszins tegemoet te komen aan deze versobering kent de wet hierop echter één uitzondering, te weten voor bloedverwanten in de eerste graad (kinderen), die zorg verlenen aan andere bloedverwanten in de eerste graad (ouders). Deze bloedverwanten moeten wel een uitkering hebben genoten als bedoeld in artikel 19.a. van de Wet maatschappelijke ondersteuning in het jaar voorafgaand aan het overlijden van de andere bloedverwanten in de eerste graad (de ouders). Met deze uitkering wordt bedoeld “het mantelzorgcompliment”.

Het mantelzorgcompliment is een symbolische vergoeding van € 200,00 van de overheid, waarop mantelzorgers jaarlijks aanspraak kunnen maken. Vanwege de administratieve rompslomp maken veel mantelzorgers hier geen gebruik van.
Wanneer een kind jarenlang zijn inwonende ouder heeft verzorgd, kan het zijn dat hij daarvoor het nodige heeft opgeofferd zoals het (gedeeltelijk) opzeggen van zijn baan om de zorg te kunnen leveren. Dit kind heeft de overheid veel geld bespaard.
Wat velen echter niet weten, mede vanwege de slechte voorlichting hierover, is dat het niet aanvragen van deze uitkering grote gevolgen kan hebben.

Wanneer de ouder komt te overlijden, kan het kind als erfgenaam geen beroep doen op de grote vrijstelling van € 603.600,00 (2012), als het mantelzorgcompliment nooit is aangevraagd . Hij heeft dan slechts de normale vrijstelling van een kind, te weten € 19.114,00 (2012). Ontvangt het kind meer dan dit bedrag, dan is tot € 115.708,00 (2012) 10% aan erfbelasting verschuldigd en boven de € 115.708,00 zelfs 20%.

Notaris A. Autar, voorzitter van de vereniging van Estate Planners voor het Notariaat, heeft de overheid opgeroepen om de voorlichting op dit gebied te verbeteren en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 een overgangsregeling te maken om aan mantelzorgers alsnog een vrijstelling van zes ton toe te kennen.
Voor degenen, die op grond van het vorenstaande met hoge belastingaanslagen zijn geconfronteerd, is het zaak de ontwikkelingen hier te volgen en zo mogelijk bezwaar te maken tegen de opgelegde aanslag totdat meer duidelijkheid is verschaft.