- GEWIJZIGDE SUCCESSIEWET (1 januari 2010) Deel 2

Nieuwsbrief | 2010 | April

In december 2009 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer aangenomen en de wetswijziging is per 1 januari in werking getreden. Op de valreep heeft het wetsvoorstel nog diverse aanpassingen ondergaan.
In Deel 1 waren opgenomen de nieuwe tarieven en vrijstellingen en het nieuwe partnerbegrip. Hieronder volgt een en greep uit de overige wijzigingen van deze wet.

Het is verstandig om na te gaan of het vorenstaande tot gevolg heeft dat in uw situatie een andere oplossing moet worden gezocht, met name geldt dit met betrekking tot een bestaand vruchtgebruik of zakelijk recht van gebruik en bewoning.
Ook kan het zijn dat uw testamenten dienen te worden aangepast bijvoorbeeld met betrekking tot de opgenomen renteclausule.