- SUCCESSIEWET WORDT WET SCHENKEN ERFBELASTING

Nieuwsbrief | 2009 | Augustus

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet ingediend. Deze wijziging zou moeten leiden tot vereenvoudiging en verlaging van de tarieven. Wanneer de wetswijziging is aangenomen, zal deze hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2010 in werking treden.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Tarief
De nieuwe wet heeft nog maar 2 tariefgroepen (waarbij 1A een afgeleide van 1 is) en 2 schijven:
tot € 125.000,00

vanaf € 125.000,00

Tariefgroep 1
(partners/kinderen)

10%

20%

Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

18%

36%

Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)

30%

40%

Vrijstelling erfbelasting

partners
(klein)kinderen
overige verkrijgers
€ 600.000,00
€ 19.000,00
€ 2.000,00

Vrijstelling schenkbelasting

Kinderen jaarlijks
Kinderen 18-35 jaar (eenmalig)
Overige verkrijgers
€ 5.000,00
€ 24.000,00
€ 2.000,00


Partner
Het partnerbegrip wijzigt:


Overigens

De nieuwe tariefstructuur heeft weliswaar vereenvoudiging tot gevolg, maar leidt niet altijd tot lagere tarieven met name wanneer (klein)kinderen erven of schenkingen ontvangen. Het huidige tarief voor kinderen begint met 5%, terwijl het nieuwe tarief begint met 10%.
Voor schenkingen van ouders aan kinderen van bedragen van bijv. € 15.000,00 zullen de tarieven na de wijziging zelfs verdubbelen (van € 500,00 naar € 1.000,00).