- ENERGIELABEL VOOR EEN WONING

Nieuwsbrief | 2007 | November

Vanaf 1 januari 2008 moet bij de verkoop van een huis de verkoper het energielabel van de woning aan de koper verstrekken.
Het energielabel wordt ook wel genoemd het energieprestatiecertificaat.
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Dit kan variëren van A-klasse (het meest zuinige: groen) tot G-klasse (het minst zuinige: rood).
Het energielabel wordt afgegeven door een gecertificeerd adviseur.
In een goed geïsoleerd huis met zuinige installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn de energiekosten relatief laag en is het huis minder schadelijk voor het milieu.
Om deze reden is een huis met een groen label van de A-klasse meer waard en makkelijker te verkopen dan een soortgelijk huis met een rood label uit de G-klasse.

Bij het sluiten van de koopovereenkomst dient het originele energielabel aan de koper te worden overhandigd. Omdat op dat moment nog om verschillende redenen de koop kan worden ontbonden, adviseert het ministerie van VROM bij het sluiten van de koopovereenkomst een kopie van het energielabel aan de koper te overhandigen en het origineel pas bij het tekenen van de akte van levering.

Wanneer de notaris is betrokken bij het tot stand komen van de koopovereenkomst zal deze de verkoper wijzen op zijn verplichting en de koper wijzen op zijn recht.
Is de koopovereenkomst door een makelaar opgesteld of hebben verkoper en koper de koopovereenkomst zelf opgesteld, zal de notaris navraag doen of het energielabel al is overhandigd of verkoper wijzen op zijn verplichting en koper wijzen op zijn recht.
De koper kan ook afzien van zijn recht.

Geen energielabel is nodig als:
1. er een recent EPA (EnergiePrestatieAdvies) is opgesteld tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 door een gecertificeerd adviseur;
2. de woning minder dan tien jaar oud is (d.w.z. 10 jaar te rekenen vanaf de aanvraag van de bouwvergunning). Bij de bouwvergunningaanvraag is dan al een EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) berekend.