- HET LANGSTLEVENDE TESTAMENT

Nieuwsbrief | 2005 | December

Is het na de wetswijziging van 2003 nog nodig een langstlevende testament te maken of uw oude testament aan te passen? Sinds 2003 staat in de wet dat wanneer de eerste van een echtpaar overlijdt de langstlevende eigenaar wordt van alles wat zij samen op dat moment bezitten. Het is niet zo dat de kinderen dan worden onterfd. De kinderen zijn ook bij het overlijden van de eerste van hun ouders erfgenaam maar zij kunnen hun erfdeel nog niet opeisen. Het erfdeel moet voor hen wel worden berekend want er kan al successierecht over verschuldigd zijn. Hun erfdeel is echter een schuld in het vermogen van de langstlevende ouder.

In een langstlevende testament kunt u tegenwoordig nog heel veel zaken extra regelen, zoals:

Kortom het huidige langstlevende testament moet heel flexibel zijn. Bij overlijden van de eerste kan de langstlevende kiezen uit verschillende alternatieven. Bij de keuze kunnen fiscale motieven een rol spelen maar de langstlevende moet uitgaan van zijn of haar persoonlijke situatie en voorkeuren.