- HET CODICIL

Nieuwsbrief | 2005 | Maart

Wanneer u bepaalde zaken wil nalaten aan iemand hoeft dat niet altijd in een notarieel testament te gebeuren. Voor inboedelgoederen (geen schilderijen of kunstvoorwerpen), sieraden en kleren geldt dat u deze ook kunt vermaken in een codicil. Een codicil is een eigenhandig geschreven, gedateerde en ondertekende verklaring. De goederen moeten afzonderlijk omschreven worden.
Ook instructies over de begrafenis of crematie kunnen in een codicil worden aangegeven.
Vóór 1 januari 2003 mocht in een codicil ook een executeur worden benoemd.
Heeft u een codicil opgemaakt vóór 1 januari 2003 en hierin een executeur benoemd dan blijft deze benoeming geldig, heeft u echter een codicil van vóór die datum maar geen executeursbenoeming hierin opgenomen dan kan deze alleen nog in een notarieel testament plaatsvinden.
Een codicil kan gemakkelijk worden gewijzigd namelijk door deze te verscheuren en een nieuwe uit te schrijven. Nadeel van het codicil is dat het gevonden moet worden. Het kan zoekraken of verdonkeremaand worden. Het codicil dient dan ook goed opgeborgen of in bewaring genomen te worden door iemand die u vertrouwt. Wanneer u ook een notarieel testament heeft kunt u dit ook bij uw testament laten bewaren. Dit testament wordt na uw overlijden altijd gevonden.

Model voor het maken van een C O D I C I L
voor het legateren van sieraden, kleine voorwerpen van inboedel, e.d.


Geheel eigenhandig schrijven, dateren en ondertekenen.


Ondergetekende:

(voornamen, achternaam, geboorteplaats en -datum, woonplaats en adres)

legateert vrij van rechten en kosten aan:

(voornamen, achternaam, geboorteplaats en -datum, woonplaats en adres)

(voorwerpen nauwkeurig omschrijven; géén verzamelvoorwerpen zoals "mijn zilver", "mijn antiek", enz.)

af te geven binnen drie maanden na het overlijden van de langstlevende van mij of mijn echtgenote.

Het gelegateerde zal nimmer vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap in of buiten huwelijk, noch deel uitmaken van enig verblijvingsbeding of een verrekeningsovereenkomst.

Getekend te op