- DE PARTNERVERKLARING (OOK GENOEMD WEDUWEVERKLARING)

Nieuwsbrief | 2005 | November

Het kan zijn dat u bij uw hypotheek heeft gekozen voor een hypothecaire geldlening, waaraan een levensverzekering is gekoppeld. De rechten op deze polis van levensverzekering worden in dat geval verpand aan de geldverstrekker. Wanneer de polis tot uitkering komt moet deze uitkering worden aangewend om de hypotheekschuld af te lossen.
Om deze reden wordt de begunstiging in de polis tijdens de duur van de verpanding aangepast en komt deze te luiden ten behoeve van de geldverstrekker.
In een "normale" (wanneer de verzekering niet gekoppeld is aan een hypothecaire geldlening) begunstiging van een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering staat als eerste begunstigde vermeld de echtgenoot/partner.
Deze normale begunstiging kan ook bij een koppeling aan een hypothecaire geldlening gehandhaafd blijven als u een zogenaamde partnerverklaring tekent. In deze verklaring geeft u (de langstlevende), als eerste begunstigde van de polis, aan dat u nu al volmacht verleent aan de levensverzekeringmaatschappij om bij overlijden van uw echtgenoot het vrijgekomen bedrag uit de polis rechtstreeks aan de geldverstrekker uit te keren.

Deze partnerverklaring kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.
Wanneer de partnerverklaring is getekend komt de uitkering voor het successierecht alleen ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Wanneer de begunstiging is gewijzigd en geldt ten behoeve van de geldverstrekker, komt de uitkering voor het successierecht in mindering op de hypotheekschuld en dus ten gunste van alle erfgenamen, zowel de echtgenoot als de kinderen. Aangezien de echtgenoot een veel hogere vrijstelling (2005: € 503.273,--) voor het recht van successie heeft dan de kinderen (2005: € 8.602,--) is het tekenen van een partnerverklaring voordeliger voor het successierecht, zolang de uitkering samen met het kindsdeel van de echtgenote de vrijstelling van de echtgenoot niet te boven gaat of slechts tot het bedrag van het kindsdeel. U moet wel rekening houden met een eventuele "imputatie" van uw weduwepensioen op de hoogte van de vrijstelling. Dit laatste betekent dat wanneer u een weduwepensioen ontvangt de waarde hiervan wordt gekapitaliseerd en deze gekapitaliseerde waarde in mindering komt op de hoogte van uw vrijstelling. De vrijstelling is echter nooit lager dan € 143.793,-- (2005).

Wanneer u nu kiest voor een partnerverklaring kan deze later altijd nog worden ingetrokken. Het is daarom belangrijk dat u in de toekomst regelmatig nagaat of de destijds getekende partnerverklaring gezien de samenstelling van een eventuele nalatenschap voor u nog wel fiscaal voordelig is, zodat u tijdig, wanneer dit nodig mocht zijn, met uw geldverstrekker en de levensverzekeringmaatschappij kunt overeenkomen dat de partnerverklaring ongedaan wordt gemaakt en de begunstiging van de levensverzekering wordt gewijzigd.