- DE SCHENKING OP PAPIER

Nieuwsbrief | 2004 | Mei

Om fiscale redenen willen ouders vaak tijdens hun leven al vermogen over dragen aan hun kinderen.

Wat als de ouder dit vermogen zelf nodig heeft of wanneer het vermogen in zijn woning zit?
De ouder kan dan de schenking aan de kinderen "op papier" doen. De schenking aan de kinderen wordt dan gedaan in de vorm van een schuldig erkenning van een bepaald bedrag (bijvoorbeeld het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling) aan de kinderen tegen een jaarlijkse rente. De overeengekomen rente moet ieder jaar daadwerkelijk door de ouders worden voldaan en kan niet worden bijgeschreven bij het schuldig gebleven bedrag. Wordt de rente niet betaald dan zal de fiscus bij het overlijden van de ouder niet goedkeuren dat de nalatenschap wordt verminderd met het schuldig gebleven bedrag. Een extra voordeel is echter dat door het betalen van rente vermogen overgaat van de ouder naar het kind zonder dat hier enige belasting over verschuldigd is (betalen van rente is geen schenking).

Voor de schenking op papier gelden de volgende voorwaarden:

De vordering van de kinderen op de ouders is bij de kinderen belast voor de Inkomstenbelasting in box 3 tenzij het vermogen van het kind nog onder de vrijstelling valt en voor de ouder vermindert het schuldig erkende bedrag het vermogen in box 3.

Voorbeeld
Mevrouw Visser heeft vanaf 1998 aan haar drie dochters elk jaar € 40.000,-- schuldig erkend. Het schenkingsrecht bedroeg jaarlijks ongeveer € 2.250,--. Tevens betaalde zij jaarlijks 6% rente aan ieder kind.
Zij komt eind 2003 te overlijden. De nalatenschap bedraagt € 900.000,--. Indien mevrouw Visser geen papieren schenkingen had gedaan, was het successierecht per dochter ongeveer € 45.600,-- geweest.
Door de papieren schenkingen hebben de dochters tezamen te vorderen van de nalatenschap 3 x 6 x € 40.000,-- = € 720.000,--.
Als nalatenschap resteert € 180.000,-- (€ 900.000,-- - € 720.000,--). Elke dochter verkrijgt € 60.000,--. Hierover is verschuldigd € 4.900,-- aan successierecht per kind.
In totaal is aan belasting (schenkings- en successierecht) betaald: € 18.400,--
De belastingbesparing is in dit geval ongeveer € 27.200,-- per kind.