Informatie

Mw mr. M.W. Delahaije, notaris

Schoolstraat 117-119, 2251 BG

Postbus 19
2250 AA Voorschoten

T 071 - 561 4040

E kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl
I www.notarisvoorschoten.nl
KVK nummer 27339239